Bezig ...

MoneyView WebWijzers - Wat kost het?


Abonnementskosten van de MoneyView WebWijzers:


 

HypotheekWijzer Nieuws 
EUR 195,- per jaar.

  

KredietWijzer 
EUR 1.130,- per jaar.


 

ProductWijzer Schade en Zorg
EUR 695,- per jaar.

  

ProductWijzer Leven en Bancair
EUR 450,- per jaar.


 


Prijzen zijn exclusief BTW en gelden per jaar. Een abonnement op een WebWijzer wordt verstrekt per gebruiker: de WebWijzer mag zonder schriftelijke toestemming niet aan anderen dan de gebruiker ter inzage worden gegeven en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en/of verspreid binnen of buiten het bedrijf of instelling waar de gebruiker werkzaam is op straffe van een direct opeisbare boete van € 2.500,- per overtreding. Indien de Wijzer door meerdere personen ontvangen moet worden, kan een extra intern abonnement worden afgesloten voor € 100,- per persoon per WebWijzer. Abonnementen worden aangegaan voor 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode. Opzegging kan alleen schriftelijk en minstens drie maanden voor de einddatum geschieden.