Bezig ...

Modules in de MoneyView Analyzer


De volgende Analyzer-modules zijn verkrijgbaar


 

Pensioenen
Analyseren van werkgeverslasten en werknemersopbrengsten van collectieve MKB Pensioenproducten

  

Overlijdensrisicoverzekeringen
Analyseren van premies van meer dan 40 risicoverzekeringen, zowel gelijkblijvend als lineair dalend en annuïtair dalend


 


Beleggingsrekeningen
Analyseren van ruim 30 beleggingsrekeningen met alle onderliggende beleggingskosten

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Analyseren van premies van 30 arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


 
 

Opstalverzekeringen
Analyseren van premies van 40 opstalverzekeringen

 

Personenautoverzekeringen
Analyseren van premies van circa 50 autoverzekeringen, zowel WA, als BC en VC


 

Inboedelverzekeringen
Analyseren van premies van 40 inboedelverzekeringen

    

Direct ingaande lijfrentes en -pensioenen
Analyseren van uitkeringen en effectieve rendementen van DIL (banksparen en verzekeren) en DIP