Bezig ...

MoneyView Collectief Pensioen - Hoe werkt het?


Werknemersbestand uploaden, criteria invullen, rekenen, klaar


  

MoneyView legt in haar centrale premieberekeningsdatabase de onderliggende rekenregels en formules van alle producten vast. MoneyView baseert zich hierbij op de formules en technische nota's die zij krijgt aangeleverd van de aanbieders. Alle producten worden binnen dezelfde structuur vastgelegd, waarbij er uiteraard wel rekening wordt gehouden met de specifieke productcriteria. Zo ontstaat er een zuivere opbrengsten- en kostenvergelijking.

Eén keer invoeren, één keer rekenen, alle kasstromen in beeld

U begint met het invoeren of uploaden van een werknemersbestand. Vervolgens voert u de kenmerken van de pensioenregeling in. Op basis van deze input voert het systeem een toets uit en toont welke producten binnen de regeling passen én op welke aspecten dat niet het geval is. U kunt dan -en dat is uniek!- per pensioenproduct één of meerdere criteria aanpassen om ervoor te zorgen dat dit toch doorgerekend wordt. Hoe lang de berekening duurt is afhankelijk van de omvang van het werknemersbestand. Daarom ontvangt u een e-mail als de berekening gereed is, zodat u tijdens de berekening door kunt met uw andere werkzaamheden. Via de link de in e-mail opent u de rapportage waar u naar hartelust uw analyses kunt uitvoeren om uw advies optimaal te onderbouwen. 

Voorbeeldrapportage downloaden

MoneyView Collectief Pensioen is volledig online

MoneyView Collectief Pensioen is 100% webbased. U hoeft geen software lokaal te installeren om ermee te kunnen werken. Het enige dat u nodig heeft is een webbrowser, een login en een wachtwoord.

MoneyView Collectief Pensioen vrijblijvend proberen?