Bezig ...

Modules in de MoneyView Selector


De volgende Selector modules zijn verkrijgbaar


 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
AOV voor ZZP'ers en andere ondernemers 

  

Overlijdensrisicoverzekeringen
Gelijkblijvend, Annuïtair- en lineair dalend, zowel gelijkblijvende als éénjarige tarieven


 

Lijfrente Opbouw (Sparen) 
Lijfrente premie- en koopsomsparen (banksparen en verzekeren)

  

Direct ingaande lijfrentes 
Bancaire producten en verzekeringen


 


Uitvaartverzekeringen 
Kapitaalverzekeringen en naturaverzekeringen op basis van kapitaal

 

  Woonlastenverzekeringen
Bescherming tegen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

 

Woonverzekeringen
Opstal- en Inboedelverzekeringen

   

Hypotheken
Aflossingsvrij, Annuïtair dalend en Lineair dalend


 
 
 

 

 De komende maanden worden er regelmatig nieuwe modules toegevoegd.