Bezig ...

MoneyView WebWijzers - Wat kost het?


Abonnementskosten van de MoneyView WebWijzers:


 

HypotheekWijzer Nieuws 
EUR 199,- per jaar.

  

KredietWijzer 
EUR 1.150,- per jaar.


 

ProductWijzer Schade en Zorg
EUR 695,- per jaar.

  

ProductWijzer Leven en Bancair
EUR 325,- per jaar.


 


Prijzen zijn exclusief BTW en gelden per jaar. Een abonnement op een WebWijzer wordt verstrekt per gebruiker: de WebWijzer mag zonder schriftelijke toestemming niet aan anderen dan de gebruiker ter inzage worden gegeven en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en/of verspreid binnen of buiten het bedrijf of instelling waar de gebruiker werkzaam is. Indien de Wijzer door meerdere personen ontvangen moet worden, kunnen extra interne abonnement worden afgesloten voor € 100,-(excl. BTW) per persoon per WebWijzer per jaar. Abonnementen worden aangegaan voor 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode. Opzegging kan alleen schriftelijk en minstens drie maanden voor de einddatum geschieden.