Bezig ...

De accountant als financieel regisseur


Het werkterrein van de accountant is aan het veranderen. Traditioneel ligt de focus op het financiële welzijn en fiscale optimalisatie van de onderneming en het opstellen van de jaarrekening. Steeds meer is de accountant vraagbaak en vertrouwenspersoon voor de ondernemer, ook als het gaat om zijn privé-financiën. Dat is logisch, want live-events als arbeidsongeschiktheid, pensionering en overlijden van de ondernemer of diens partner hebben direct gevolgen voor de onderneming. Naast controleur en adviseur van de onderneming wordt de accountant daardoor steeds meer financieel regisseur van de ondernemer.

De accountant krijgt in deze rol meer ruimte om inzicht te verschaffen in en tijdig invloed uit te oefenen op de financiële keuzes en verwachtingen van de ondernemer. Daar hoort een aanvullend pakket aan kennis, vaardigheden en gereedschappen bij.

MoneyView en Full•Finance hebben daarom voor deze groep accountants de opleiding ‘Verzekeringscoach’ gecreëerd. De opleiding is gebaseerd op een uitgebreid pilot-traject met meerdere accountantsorganisaties. Naast de nodige kennis en vaardigheden leren deelnemers ook hoe zij de software van MoneyView kunnen inzetten om hun klant inzicht te geven in de diverse oplossingsrichtingen voor geconstateerde risico’s en wensen. Deelnemers aan de opleiding krijgen de beschikking over een passend licentie-pakket van MoneyView Advisa.

 

 

 

 
 Eerste certificaten voor MoneyView Verzekeringscoach uitgereikt.