Bezig ...

Verzekeringscoach - meer over de opleiding


In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

Verzekeringstechniek

• Elementaire verzekeringsbegrippen op het terrein van lang-leven, overlijden, AOV
• Kennis van de financiële markt en financiële producten
• Wet financieel toezicht

Scenario’s lang leven, overlijden en Arbeidsongeschiktheid

• Opstellen van scenario’s
• Inpassing in het bestaande risicomanagement-model van de accountant
• Administratie

Software-applicaties en rapportages MoneyView

• Pakkettraining
• Productselectie op branche niveau kunnen maken
• Rapportage kunnen presenteren

Adviesvaardigheden en gedrag

• Gedragsvaardigheden
• Omgaan met weerstand
• Gesprekstechniek

De opleiding bestaat uit 6 dagdelen. Het aantal gecertificeerde pe-uren NBA voor deze opleiding bedraagt 40u.

De opleiding kost € 4.250 (excl. btw). Dit is inclusief de licentiekosten van de bijbehorende MoneyView modules voor de duur van 1 jaar.