Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

468 Prinsengracht
Amsterdam, NH, 1017 KG
Netherlands

020 - 626 85 85

Onderzoeksbureau MoneyView vergaart en analyseert sinds 1993 informatie van en over financiële producten en diensten.

MoneyView Collectief Pensioen

Met MoneyView Collectief Pensioen rekent u als pensioenadviseur in één keer verschillende collectiefpensioenproducten door. U vergelijkt per product de opbrengsten per werknemer en de lasten van de werkgever. De rapportage geeft u een volledig inzicht in alle kasstromen, zodat u een perfect onderbouwd advies kunt uitbrengen aan uw opdrachtgever.

Het beste collectief pensioen voor uw klant

Met MoneyView Collectief Pensioen rekent u als pensioenadviseur in één keer verschillende collectiefpensioenproducten door. U vergelijkt per product de opbrengsten per werknemer en de lasten van de werkgever. De rapportage geeft u een volledig inzicht in alle kasstromen, zodat u een perfect onderbouwd advies kunt uitbrengen aan uw opdrachtgever.

U uploadt een werknemersbestand en geeft een aantal criteria aan waaraan de pensioenregeling moet voldoen. MoneyView Collectief Pensioen toetst vervolgens welke producten aan de gestelde eisen tegemoet komen. U kunt dan - en dat is uniek - per pensioenproduct een of meerdere criteria aanpassen en rekent vervolgens alles opnieuw door.

Geen afrondingen en versimpelingen

Hoe lang de berekening duurt, is afhankelijk van de omvang van het werknemersbestand. Daarom ontvangt u een e-mail als de berekening gereed is, zodat u tijdens de berekening door kunt met uw andere werkzaamheden. Via de link de in e-mail opent u de rapportage waar u uw analyses kunt uitvoeren om uw advies optimaal te onderbouwen. De berekeningen zijn overigens exact gebaseerd op de formules en criteria van de aanbieders: geen afrondingen, geen versimpelingen.

Uitgebreide en interactieve rapportage

De kracht van MoneyView Collectief Pensioen zit in de uitgebreide rapportage van de berekende resultaten. Omdat het systeem alle kasstromen voor alle pensioenproducten exact doorrekent, kunt u in de rapportage alle kosten en opbrengsten voor de werkgever én elke individuele werknemer op jaarbasis inzichtelijk maken: eerst interactief op uw scherm, daarna desgewenst in Word- of Excel-formaat. Bekijk hier een voorbeeldrapportage (.zip).

Inclusief MoneyView Advisa

Met MoneyView Collectief Pensioen krijgt u van ons ook de module Pensioenen van MoneyView Advisa meegeleverd: een complete database met alle kenmerken en criteria van alle collectieve pensioenproducten in Nederland. Hiermee maakt u uw advies nóg completer.

MoneyView Collectief Pensioen is 100% webbased. U hoeft geen software lokaal te installeren om ermee te kunnen werken. Het enige wat u nodig heeft is een webbrowser, een login en een wachtwoord.

Klik hier voor een overzicht van de producten die zijn opgenomen in MoneyView Collectief Pensioen.