Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

468 Prinsengracht
Amsterdam, NH, 1017 KG
Netherlands

020 - 626 85 85

Onderzoeksbureau MoneyView vergaart en analyseert sinds 1993 informatie van en over financiële producten en diensten.

Start nu met MoneyView en vraag de gratis demo aan!

De accountant is controleur en adviseur van de onderneming. Maar hij wordt ook steeds meer financieel regisseur van de ondernemer. Dat is logisch, want life events als arbeidsongeschiktheid, pensionering en overlijden van de ondernemer of diens partner hebben direct gevolgen voor de onderneming. Met MoneyView krijg je inzicht in beschikbare oplossingen voor jouw klanten.