Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

468 Prinsengracht
Amsterdam, NH, 1017 KG
Netherlands

020 - 626 85 85

Onderzoeksbureau MoneyView vergaart en analyseert sinds 1993 informatie van en over financiële producten en diensten.

MoneyView ProductRating

Om vergelijking van een product en dat van de concurrentie snel inzichtelijk te maken, hebben we de MoneyView ProductRating ontwikkeld. In een waardering van 1 tot en met 5 sterren ziet u in één oogopslag hoe competitief een product op dit moment is op, door de markt aangegeven, essentiële kenmerken. We geven sterren aan de voorwaarden en sterren aan de prijs.

De stand van de sterren

PR_ALGEMEEN_2019_PRIJS_TRANSPARANT_200.png

De gegevens in de MoneyView ProductManager vormen de basis van de ProductRating 'Voorwaarden'. Individuele productcriteria krijgen een score tussen 1 en 5 punten toegekend. De score 3 staat hierbij voor marktconform, de scores 4 en 5 voor meer dan marktconform en de scores 1 en 2 voor minder dan marktconform. 

Op deze 'basisscores' wordt vervolgens een weging toegepast die tot uitdrukking komt in een 'bonus' of 'malus' -factor. De hoogte van deze factor is bepaald door onderzoek waarbij is achterhaald welk belang er toegekend wordt aan individuele productvoorwaarden door adviseurs en consumentenorganisaties.

PR_ALGEMEEN_2019_VW_TRANSPARANT_200.png

Bij de vertaling van de ProductRating-scores naar de MoneyView ProductRating worden de aan elkaar gerelateerde productcriteria bij elkaar gevoegd tot samenhangende clusters. De individuele ProductRating-scores per cluster worden bij elkaar opgeteld, waarna er per cluster eveneens een weging kan worden toegekend. De aldus ontstane gewogen scores per cluster worden bij elkaar opgeteld waarna er een puntentotaal per product ontstaat.

Door vervolgens de totaalscores per product onder elkaar te zetten, ontstaat er een ranking van hoog naar laag. MoneyView past op deze ranking een onderverdeling toe, die resulteert in de uiteindelijke 'stand van de sterren'. Wij maken deze ranking eens per jaar voor elke productsoort. U leest in de Special Item-agenda wanneer een productsoort aan de beurt is.

Ranking in uw ProductManager-Abonnement

Gebruikers van de MoneyView ProductManager kunnen de actuele stand van de sterren volgen met behulp van de 'ProductRating Rapportage', een functionaliteit die tegen meerprijs bij elk ProductManager-abonnement verkrijgbaar is. Met deze rapportage volgt u eenvoudig voor alle producten wat de actuele sterrenscore is, kunt u zien hoe deze is opgebouwd én maakt u in een handomdraai inzichtelijk hoe uw product zich verhoudt tot de rest. 

  • 5-sterren producten behoren bij de eerste 10% van de markt (maximaal 3 per categorie)

  • 4-sterren producten behoren tot de volgende 15% van de markt

  • 3-sterren producten behoren tot het tweede kwartiel van de markt

  • 2-sterren producten behoren tot het derde kwartiel van de markt

  • 1-sterren producten behoren tot het vierde kwartiel van de markt

  • Als er producten exact gelijk eindigen kan het voorkomen dat een 'ex-aequo' sterrenscore van toepassing is.

  • Er zullen per categorie nooit meer dan 5 producten zijn met de maximale score van 5 sterren.