Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

468 Prinsengracht
Amsterdam, NH, 1017 KG
Netherlands

020 - 626 85 85

Onderzoeksbureau MoneyView vergaart en analyseert sinds 1993 informatie van en over financiële producten en diensten.

Modules Analyzer

De volgende Analyzer-modules zijn verkrijgbaar:


Overlijdensrisicoverzekeringen


Analyseren van premies van meer dan 40 risicoverzekeringen, zowel gelijkblijvend als lineair dalend en annuïtair dalend.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen


Analyseren van premies van circa 30 Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Opstalverzekeringen


Analyseren van premies van bijna 60 opstalverzekeringen

Inboedelverzekeringen


Analyseren van premies van 60 inboedelverzekeringen

Personenautoverzekeringen


Analyseren van premies van circa 50 autoverzekeringen, zowel WA als BC en VC.

Beleggingsrekeningen


Analyseren van meer dan 30 beleggingsrekeningen

Direct Ingaande Lijfrentes en Direct Ingaande Pensioenen


Analyseren van uitkeringen en effectieve rendementen van DIL (banksparen en verzekeren) en DIP