Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

468 Prinsengracht
Amsterdam, NH, 1017 KG
Netherlands

020 - 626 85 85

Onderzoeksbureau MoneyView vergaart en analyseert sinds 1993 informatie van en over financiële producten en diensten.

Onze geschiedenis

Omdat producten van banken en verzekeraars slecht vergelijkbaar waren – vrijwel niemand had het overzicht – startten wij in 1993 met MoneyView. MoneyView publiceerde de verzamelde informatie en inzichten in de beginjaren in haar eigen weekblad MoneyWiser, in onderzoeksrapportages en in nieuwsbrieven.

Digitale distributie

In de tweede helft van de jaren negentig ontstond de behoefte de informatie digitaal te distribueren aan klanten. MoneyView koos hiertoe voor de Aequos Database, een van oorsprong Engels systeem waarvoor MoneyView de exclusieve Nederlandse licentie verwierf. De Aequos Database van MoneyView werd in 1999 operationeel.

In 2000 startte MoneyView de ontwikkeling van AeQuote, dat samen met Aequos het complete platform voor de ontwikkeling en het beheer van financiële producten vormde. De kern van AeQuote is een generieke productadministratie waarin verzekeringen kunnen worden vastgelegd en doorgerekend.

In het voorjaar van 2003 nam MoneyView IFC Systems over. Hiermee completeerde MoneyView zijn productscope met schadeverzekeringen, het specialisme van IFC. 

In 2006 lanceerden wij MoneyView Advisa, de productvergelijkingsapplicatie die ingericht is om tegemoet te komen aan de zorg- en informatieplicht van de onafhankelijk financieel adviseur.

Nieuwe informatiediensten

In oktober 2009 introduceerde MoneyView de MoneyView ProductManager, de sterk verbeterde opvolger van de Aequos Database. In januari 2011 volgde de MoneyView Analyzer waarmee aanbieders (fictieve) klantportefeuilles kunnen samenstellen en doorrekenen voor alle producten op de markt. Zo kunnen ze exact bepalen welke concurrentiepositie ze innemen.

Eind 2014 werd MoneyView Collectief Pensioen gelanceerd, de eerste vergelijkingsmodule waarmee DC-regelingen tot achter de komma doorgerekend kunnen worden. In 2015 kwam MoneyView Selector op de markt, de nieuwe generatie vergelijkingsmodules waarmee éérst op prijs en daarna op voorwaarden wordt geselecteerd.