Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

468 Prinsengracht
Amsterdam, NH, 1017 KG
Netherlands

020 - 626 85 85

Onderzoeksbureau MoneyView vergaart en analyseert sinds 1993 informatie van en over financiële producten en diensten.

Trainingen voor financieel adviseurs

Leren werken met MoneyView Selector, Advisa of AeQuote vergt méér dan een knoppentraining. Objectief adviseren betekent een verandering in uw adviesproces. Daarom organiseert MoneyView meerdere keren per jaar een open-inschrijving training, waarin u vertrouwd raakt met het programma én leert hoe u Selector, Advisa of AeQuote in kunt zetten in uw advisering. Voor grotere organisaties organiseren we ook in-company trainingen.

Algemene training

Na het volgen van deze training bent u beter in staat om een passend, objectief productadvies te maken voor uw klant. Dat betekent dat u een verantwoorde vertaling kunt maken van klantwens naar productkenmerk. Samengevat:

  • Hoe vertaalt u wensen (vanuit het klantbeeld) naar producteigenschappen.

  • Hoe bouwt u snel en effectief een productadvies.

  • Hoe rapporteert u en houdt u uw dossier op orde.

Verdiepingstraining

MoneyView organiseert ook regelmatig verdiepingstrainingen speciaal gericht op adviseren met behulp van MoneyView Selector, Advisa of AeQuote. Bij deze trainingen leert u wat een goede inventarisatie is (welke vragen stel ik en waar moet ik rekening mee houden) en hoe hier producten met de gewenste kenmerken bij gezocht kunnen worden. Gedurende een dagdeel wordt aan deze onderwerpen aandacht besteed, zodat u na het volgen van deze training in staat bent een verantwoord productadvies te geven.

Kosten

De training duurt 1 dagdeel en kost € 149 (ex BTW) per deelnemer.

Voorwaarden en condities

Als u zich inschrijft op een geplande training ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging per e-mail. Het is niet mogelijk om deze opleiding kosteloos te annuleren. Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de bijeenkomst wordt € 40 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken vóór aanvang van de bijeenkomst is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Annuleren en verzoeken tot overplaatsing, al dan niet vanwege ziekte, kan alleen per e-mail en als de omstandigheden dit toelaten. 

Geplande trainingen

Momenteel zijn er geen traningen gepland. Indien u belangstelling hebt voor een training kunt u dit aangeven door een mail te zenden naar MoneyView via onderstaande link. U wordt dan voortaan op de hoogte gehouden van trainingen waar u zich voor kunt inschrijven.